Efor Grup | Acil Durum Eylem Planı | Efor OSGB

Acil Durum Eylem Planı

.Yangın, deprem, basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması denmektedir.

……Acil eylem planlamaları, firmalarda bu gibi durumların meydana gelme ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir.

……• İş Kazası,
……• Yangın,
……• Deprem,
……• Sızıntı – Döküntü
……• Sel

……Yangın Eğitimi ve Tatbikatı (6 ayda bir)

……Tatbikat raporlarının oluşturulması