Efor Grup | Mobil Sağlık Hizmeti | Efor OSGB

Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmetlerimiz

Efor OSGB olarak aşağıdaki mobil sağlık hizmetlerini sağlamaktayız. 

  • Akciğer Grafisi

Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
……Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca saklanır.

  • İşitme Testi

Fabrikada çalışanlar koşullar gereği orta ve yüksek şiddetteki bir     sese uzun süre maruz kalabilir. Buna bağlı işitme kaybının , uzun sürede ve konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp , tiz frekanslardan başlaması işitme kaybının farkına varılmasını engellemektedir.İnsan kulağı 16-20000 Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette algılayamamaktadır. Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı olduğu, 250-500-1000-2000 – 4000-8OOO Hz ‘ler deki işitme esiklerine bakılır.

Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, iki şekilde oluştuğu görülmektedir. Birincisi çok yüksek bir sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun sure maruz kalmaktır.

  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması-verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir.

Örneğin; Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir.

Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

  • Elektrokardiyogram (EKG)

Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilen dalga formudur. EKG kalp hızı, ritmi ve fonksiyonu, kalp kasına yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren iskemi olarak adlandırılan hasar ve kalp yapısındaki anormallikler hakkında bilgi verir.

EKG ne için kullanılır?

  1. Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
  2. EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.
  3. Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
  4. Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
  5. Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği

Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

  •         Tıbbi Tahlil ve Analiz Laboratuvarı

Portör Taraması tahlillerinin yanı sıra çalışanlarınızın kan gruplarını öğrenmek isteyebilirsiniz. Sarılık tahlilini (HbsAg) yaptırıp, tüm çalışanlarınızı bulaşıcı sarılık mikrobuna karşı aşılatabilirsiniz.

Tüm çalışanlarınızın Tam Kan Tahlilini yaptırıp (Htc, Hb (Kansızlık Markerleri), Lökosit (Beyaz Küre), Trambosit (Pıhtılaşma Faktörü), Eritrosit (Kırmızı Küre), MCV, MCH (Eritrosit Hacimleri) gibi…) 18 parametresini değerlendirip, ekonomik bir fiyatla çalışanlarınıza ekstra motivasyon sağlayabilirsiniz.

Bunun dışında iş koluna göre gerekli tüm tahlilleri yaptırabileceğiniz gibi, Check-Up Hizmeti de verebiliriz.